POUŽITIE V PRAXI


Zámočníctvo a spracovanie kovov

Presná práca úzkym striekacím prúdom. Straty farby sú znížené na minimum.

Prirodzene nie je dôležitá technika – až denné skúsenosti lakovača v praxi dokazujú jeho know – how. A pre to, aby mohol prácu vykonať aj na veľkých plochách a obtiažnych pracovných predmetoch, bude nosiť Combi na páse.

Výroba karosérií a vozidiel

Mimoriadne šikovná práca pri úplnom a opravárenskom lakovaní s METACAP Combi na opasku.

Drevárske remeslo

Žiadne blúdivé čiastočky farby. Dokonalá sloboda pohybu.