Striekacia technika

Aplikácia farieb, lakov, dvojzložkových farieb, vodouriediteľných farieb, lepidiel olejov, tukov a podobných látok profi striekacou pištoľou METACAP. Šetrí životné prostredie a zároveň lakovačovi usporí 20-50% nanášaného materiálu.

Pre každého lakovača sú nepríjemné veľké oblaky farby a strata farby pri striekaní. Okrem toho je potrebná aj ochrana tváre. Zvláštna technika vzduchového prúdu striekacej pištole METACAP udržuje spolu farbu. Pri tejto nízkotlakovej striekacej pištoli je rozptyl farby cez dutinovú dýzovú ihlu a 2 kruhové hrany nezvyčajne dobrý, takže sa dá pracovať so všetkými bežnými farbami a lakmi. Tryska sa dá plynule prestavovať od ø 0,5-3,6 mm.

Príklad pre jeden celistvý prúd vzduchu a farby z obyčajnej vysokotlakovej striekacej pištole.


A. Vzduchom obalený kruhový prúd z nízkotlakovej striekacej pištole METACAP.
B. Vzduchom obalený široký prúd. To, čo opustí dýzu z nízkotlakovej striekacej pištole METACAP, to dopadne výlučne na povrch obrábaného predmetu.


Prúd farby vo vzduchovom obale. S pištoľami METACAP je možné striekať všetky druhy tekutých farieb a hmôt, ktoré majú viskozitu od 20-30 sek., t.z. je možné striekať aj polyuretánovými, vodouriediteľnými farbami alebo lepidlami v uzavretých priestoroch. Pre striekanie farby je potrebný prívod tlakového vzduchu z kompresora alebo z rozvodu vzduchu s množstvom cca 300 l/min. Na nastavenie tlaku (rozsah od 3-6 bar) podľa používaných druhov farieb použite regulátor tlaku. Papršlek farby sa dá nastaviť od šírky cca 1 cm - 15-20 cm. Striekací výkon: 40-150 m2/hod. s hrúbkou vrstvy cca 40 mikrónov. Lakovač usporí 20-50% striekacieho materiálu.


 

Striekanie s METACAP
Striekanie bez METACAP